Promocje do -35%

Sprawdź

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Twoje konto, rejestracja, logowanie

Nie otrzymałem wiadomości email potwierdzającej rejestrację, czy jest ona wymagana?
Wiadomość ta nie jest wymagana do logowania. Jest to potwierdzenie rejestracji dla Naszego nowego użytkownika w serwisie empikfoto.pl. Może zdarzyć się, że e-mail wpadnie do skrzynki Spam, bądź do zakładki kosz/ śmieci na poczcie email.
Po zarejestrowaniu się hasło nie działa, czemu nie mogę się zalogować?
Istnieje prawdopodobieństwo, iż w trakcie rejestracji konta zostało faktycznie wskazane inne hasło. W czasie wpisywania go mogła na przykład zostać włączona opcja na klawiaturze Caps Lock. W tej sytuacji zapraszamy do skorzystania z opcji przypomnienia hasła. By przejść do tego miejsca wybierz opcję logowania, a następnie skorzystaj z opcji „Przypomnienie hasła”. Po podaniu adresu email, wyślemy przypomnienie.
Jak usunąć konto empikfoto.pl?
W celu usunięcia konta empikfoto.pl wystarczy wysłać wiadomość email na adres [email protected] z informacją o chęci usunięcia konta z Naszego serwisu. Bardzo ważne jest wskazanie w wiadomości adresu email na które konto jest zarejestrowane.
Jak zmienić login (adres email)/ hasło?
W celu zmiany loginu, adresu email, bądź hasła na inny w pierwszym kroku należy zalogować się na empikfoto.pl. By zmienić dane bądź adres email użytkownika trzeba przejść do zakładki „Twoje konto”, wybrać informacje o koncie „Moje dane” a następnie Edytuj Dane. By zmienić hasło w zakładce „Twoje konto” powinno się skorzystać z opcji Edytuj hasło”.
Jak zmienić dane na koncie- imię, nazwisko, numer telefonu?
By zmienić dane bądź adres email użytkownika po zalogowaniu się na koncie empikfoto.pl należy przejść do zakładki „Twoje konto” wybrać informacje o koncie „Moje dane” a następnie Edytuj Dane.
Jak zmienić dane dostawy/ dane do faktury?
By zmienić dane dostawy w koncie empikfoto.pl, bądź do faktury, należy po zalogowaniu się na koncie przejść do zakładki „Moje konto” a następnie wybrać w informacjach o kocie „Moje dane”. Na nowej stronie będzie możliwość dodać nowy, edytować bądź usunąć dane dostawy oraz dane do faktury.
Jak zapisać się/ wypisać się z Newsletter?
By zapisać się bądź wypisać z Newsletter, należy zaraz po zalogowaniu się na konto empikfoto.pl, przejście do zakładki „Moje konto”, następnie informacje o koncie „Moje dane”. W Ustawieniach należy wybrać opcję zapisania się na Newsletter, bądź rezygnacji z Newsletter. Rezygnacja z tej opcji możliwa jest również przez przesłanie wiadomości email na adres [email protected] podając adres email na który jest rejestracja konta.
Po co jest awatar, czy jest wymagany?
Awatar nie jest wymagany, miejsce to może pozostać puste, lecz zachęcamy do ustawienia na przykład własnego zdjęcia bądź ulubionej fotografii. Będzie on widoczny tylko dla posiadacza konta, oraz w przypadku dodania opinii na naszej stronie, dla użytkowników przeglądających opinie innych Klientów.
Jak ustawić/zmienić/ usunąć awatar?
By dokonać modyfikacji awataru należy po zalogowaniu się na koncie empikfoto.pl przejść do zakładki „Moje konto” a następnie wybrać w informacjach o kocie „Moje dane”. Na nowej stronie będzie możliwość Edytowania bądź Usunięcia awatara.

Moje konto- Moje zdjęcia/ dodawanie zdjęć do albumu

Dlaczego nie mogę dodać zdjęć na konto empikfoto.pl?
Zdjęcia dodawane na stronę empikfoto.pl powinny być w zapisie JPG by prawidłowo mogły się przesłać. W innym przypadku zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Wsparcia Klienta, który postara się rozwiązać zaistniały problem. Centrum Wsparcia Klienta +48 22 462 72 56.
W jakim zapisie i wielkości mogę dodawać zdjęcia do albumu na swoim koncie?
Zdjęcia przesyłane na empikfoto.pl powinny być w zapisie JPG, zaś maksymalna wielkość pliku wynosi 30 MB.
Jak mogę usunąć zdjęcie z albumu?
W celu usunięcia zdjęcia z albumu należy przejść do zakładki „Moje konto” i „Moje zdjęcia”. Po wyborze danego albumu i odnalezieniu zdjęcia które ma zostać usunięte trzeba rozwinąć listę najeżdżając na strzałkę w dolnym prawym rogu pod zdjęciem i wybrać polecenie „Usuń”.
Jak duplikować zdjęcia w albumie?
W celu zdublowania zdjęcia w albumie należy przejść do zakładki „Moje konto” i „Moje zdjęcia”. Po wyborze danego albumu i odnalezieniu zdjęcia które ma zostać powielone trzeba rozwinąć listę najeżdżając na strzałkę w dolnym prawym rogu pod zdjęciem i wybrać polecenie „Duplikuj”.
Jak kopiować bądź przenieść odbitkę do innego folderu?
W celu kopiowania bądź przeniesienia zdjęcia do innego albumu należy przejść do zakładki „Moje konto” i „Moje zdjęcia”. Po wyborze danego albumu i odnalezieniu zdjęcia które ma zostać przeniesione, bądź skopiowane do innego albumu należy rozwinąć listę najeżdżając na strzałkę w dolnym prawym rogu pod zdjęciem i wyborze polecenia „Przenieś do albumu” bądź „Skopiuj do albumu”.
Jak zmienić nazwę odbitki?
W celu zmiany nazwy danej odbitki należy przejść do zakładki „Moje konto” i „Moje zdjęcia”. Po wyborze danego albumu i odnalezieniu zdjęcia którego nazwa ma zostać zmieniona trzeba rozwinąć listę najeżdżając na strzałkę w dolnym prawym rogu pod zdjęciem i wybrać polecenie „Zmień nazwę”.
Jak edytować/ modyfikować pliki?
By dokonać modyfikacji/ edytować plik zdjęć należy przejść do zakładki „Moje konto” i „Moje zdjęcia”. Po wyborze danego albumu i odnalezieniu zdjęcia które będzie edytowane należy rozwinąć listę najeżdżając na strzałkę w dolnym prawym rogu pod zdjęciem i wybrać polecenie „Przytnij”, „Dodaj ramkę” bądź „Dodaj efekt”. Modyfikacje możliwe będą również na etapie przygotowania zdjęć przed dodaniem ich do koszyka. Wystarczy wybrać zdjęcia bądź cały album i wskazać jako które odbitki będą zamówione.
Czy mogę pobrać odbitki z konta empikfoto.pl na komputer?
Empikfoto.pl umożliwia składanie zamówień internetowo, przechowując przez pewien czas pliki jest możliwość powrotu do wcześniej utworzonego albumu w celu zamówienia go bez ponownego wgrywania zdjęć. Serwis nasz nie posiada funkcji przechowywania zdjęć by móc pobierać je ponownie na komputer.
Jak dodać/ usunąć album ze zdjęciami z konta empikfoto.pl?
By dodać zdjęcia na konto empikfoto.pl wystarczy w górnym prawym rogu wybrać opcję „Dodaj zdjęcia” z ikonką aparatu a następnie zdecydować w jaki sposób zdjęcia będą dodawane. Możliwe dodanie plików jest z komputera oraz z portali społecznościowych. Kolejnym sposobem na przesłanie zdjęć jest wybór odpowiedniego formatu odbitek ze strony i skorzystanie z opcji „Zamów odbitki”. W celu usunięcia albumu z konta należy przejść do zakładki „Moje konto” i „Moje zdjęcia”. Po wybraniu danego albumu trzeba rozwinąć listę najeżdżając na strzałkę w dolnym prawym rogu pod zdjęciem i wybrać polecenie „Usuń”.
Jak zmienić nazwę albumu z plikami zdjęć?
W celu zmiany nazwy albumu z konta należy przejść do zakładki „Moje konto” i „Moje zdjęcia” po wyborze danego albumu trzeba rozwinąć listę najeżdżając na strzałkę w dolnym prawym rogu pod zdjęciem i wybrać polecenie „Zmień nazwę”.
Jak długo są przechowywane zdjęcia na serwerze, gdy jeszcze nie dokonałem zamówienia? Interesuje mnie to, ponieważ nie wgrywam wszystkich jednorazowo.
Spółka podejmuje starania, aby Zdjęcia (znajdujące się w albumach użytkownika) dostępne były w Serwisie i Aplikacji Mobilnej przez co najmniej 60 dni od dnia ich zamieszczenia. Klient przyjmuje jednak do wiadomości, iż Serwis nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania zdjęć, a zamieszczanie zdjęć w Serwisie ma na celu umożliwienie zamówienia odbitek zdjęć lub innych Produktów, a nie ich przechowywanie.
Jak dodać zdjęcia z portalu Instagram/ Facebook?
By dodać zdjęcia na konto empikfoto.pl wystarczy w górnym prawym rogu wybrać opcję „Dodaj zdjęcia” z ikonką aparatu a następnie zdecydować w jaki sposób zdjęcia będą dodawane. W tym przypadku należy wybrać zakładkę dodawania zdjęć z portali społecznościowych. Kolejnym sposobem na przesłanie zdjęć jest wybór odpowiedniego formatu odbitek ze strony i skorzystanie z opcji „Zamów odbitki”.

Moje konto- Moje projekty

Gdzie znajdę wszystkie zapisane projekty?
Projekty utworzone i zapisane, oraz już wcześniej zamówione znajdują się na koncie empikfoto.pl. Po zalogowaniu się należy przejść do zakładki „Moje konto” i „ Moje projekty”.
Jak podejrzeć/ edytować bądź kopiować projekt?
By podejrzeć bądź edytować projekt zapisany na koncie empikfoto.pl po zalogowaniu się należy przejść do zakładki „Moje konto” i „ Moje projekty”. Przy wybranym projekcie będzie możliwość wyboru odpowiedniego polecenia: „Podgląd”, „Edycja” bądź „Utwórz kopię”.
Jak zmienić nazwę projektu?
By zmienić nazwę projektu zapisanego na koncie empikfoto.pl po zalogowaniu się należy przejść do zakładki „Moje konto” i „ Moje projekty”. Przy nazwie produktu znajduje się możliwość zmiany na inną.
Jak usunąć projekt z konta?
By usunąć projekt zapisany na koncie empikfoto.pl po zalogowaniu się należy przejść do zakładki „Moje konto” i „ Moje projekty”. Po wybraniu danego projektu w prawym górnym rogu znajduje się możliwość usunięcia go z konta. Należy pamiętać, że usunięcie projektu jest nieodwracalne.
Jaki czas projekty będą dostępne na koncie?
Spółka będzie przechowywać Projekty Klientów przez następujący okres czasu: a) 7 dni od daty utworzenia lub daty ostatniej edycji - jeśli Klient stworzył Projekt w serwisie empikfoto.pl, ale nie zalogował się podczas tworzenia projektu i nie zapisał go na swoim koncie, b) 30 dni od daty utworzenia lub daty ostatniej edycji - jeśli Klient stworzył Projekt w serwisie empikfoto.pl i dodał go do koszyka, ale nie zamówił go oraz nie zalogował się, c) 45 dni od daty utworzenia lub daty ostatniej edycji - jeśli Klient stworzył projekt i zapisał go w swoim koncie, ale nie zamówił go; d) 60 dni od daty zamówienia - jeśli Klient stworzył Projekt, zamówił go i opłacił Zamówienie. Wraz z Projektami usuwane są również zdjęcia przypisane do tych Projektów.
Jak ponownie zamówić już zrealizowany projekt?
W celu zamówienia ponownie projektu należy Utworzyć kopię, wcześniej przechodząc do zakładki „Moje konto” i „ Moje projekty”. Rozwijając listę w dolnym prawym rogu należy utworzyć kopię projektu, zaś następnie kopia będzie możliwa do ponownego zamówienia.

Zamówienia/ Składanie zamówienia

Jaki jest czas realizacji zamówienia?
Czas realizacji zawsze składa się na czas produkcji, który wskazany jest na stronie produktu, do czego należy doliczyć czas dostawy. Czas ten może ulegać zmianie, w zależności od obciążenia Laboratorium.
Czy można przyspieszyć czas realizacji zamówienia?
Realizujemy zamówienia wszystkie jak najszybciej jest to możliwe. Każde zlecenie jest dla nas równie ważne. Czas produkcji wskazany na stronie danego produktu zależny jest od aktualnego obciążenia Laboratorium.
Dlaczego zdjęcie nie może zostać wywołane w całości, tak jak oryginalny plik?
Aktualnie aparaty wszelkiego rodzaju mają wiele ustawień, przez które pliki zdjęć mogą mieć różne proporcje boków. Wybrany format zdjęcia również posiada własne proporcje boków, tj. 10x15 cm to proporcje 2:3. Gdy zdjęcie do wywołania zostanie dodane w innych proporcjach boków, plik może zostać przycięty. Wielkość wydruku będzie widoczna jeszcze przed dodaniem zdjęć do koszyka na etapie wybierania ustawień.
Czy jeden plik zdjęcia mogę zamówić w różnych formatach i na różnych papierach?
W trakcie dodawania zdjęć do koszyka znajduje się możliwość zaznaczenia w jakiej ilości i w jakim formacie dane zdjęcie ma zostać wykonane. Dla każdego formatu tego jednego pliku umożliwiamy wybór różnych rodzajów papieru. Jeśli jeden plik miałby być wykonany tylko w tym samym formacie lecz na różnych rodzajach papieru, dany plik należy dodawać w odpowiedniej ilości.
Jak mam zaznaczyć, by dane zdjęcie było wywołane więcej niż raz?
W takcie dodawania zdjęć do koszyka przy każdym pliku znajduje się możliwość wskazania w jakiej ilości ma zostać wykonane. Jeśli wszystkie odbitki z zamówienia mają zostać wykonane w tej samej ilości, nad listą odbitek znajdziesz możliwość ustawienia parametrów dla wszystkich plików dodawanych do koszyka.
Jak usunąć odbitkę z koszyka?
W koszyku przy każdej odbitce znajduje się opcja „Usuń” należy z niej skorzystać w przypadku gdy dany plik ma nie być wywołany.
Jak dodać ramkę do pojedynczego zdjęcia a jak do wszystkich?
W trakcie dodawania zdjęć do koszyka udostępniamy możliwość wyboru ustawień dla wszystkich zdjęć. W ustawieniach znajdujących się u góry strony należy wybrać wielkość i kolor ramki, która ma zostać ustawiona przy wszystkich odbitkach. W celu ustawienia ramki do pojedynczego zdjęcia, wystarczy odnaleźć je na liście i skorzystać z opcji „Podgląd/ Kadrowanie”. W nowym oknie należy wybrać ostatnią zakładkę po prawo „Ramki” i wskazać odpowiednią.
Dlaczego w koszyku nie mogę zmienić formy dostawy/ płatności?
Forma płatności zależna jest od wyboru formy dostawy. Niektóre produkty ze względu na wielkość (gabaryty) oraz możliwość uszkodzenia maja zablokowaną dostawę do Salonu. Wybierając dostawę do Salonu możliwa jest płatność przy odbiorze, zaś korzystając z dostawy na wskazany adres Kurierem bądź Pocztą płatność możliwa jest tylko z góry.
Czy do złożonego zamówienia mogę dodać jeszcze produkty?
Do już złożonego zamówienia nie ma możliwości dodawania produktów. Nie jest również możliwe łączenie zleceń.
Gdzie mogę sprawdzać aktualny status zamówienia?
Aktualne statusy zamówień dostępne będą po zalogowaniu się na koncie empikfoto.pl i przejściu do zakładki „Moje konto” a następnie w oknie „Moje zamówienia i informacje o koncie” należy wybrać wszystkie zamówienia by móc sprawdzić status danego zlecenia.
Czy mogę anulować część zamówienia?
Ze względu na to, że zamówienia trafiają do realizacji nie posiadamy opcji częściowego anulowania zlecenia.
Jak i kiedy mogę anulować zamówienie?
Zamówienie możliwe jest do anulowania w przypadku niepobrania go do realizacji przez Laborantów, bądź gdy zlecenie zostało złożone z wyborem płatności z góry, lecz nie zostało jeszcze opłacone. Zamówienie oczekuje na zapłatę 7 dni. W tym czasie możliwość anulowania znajduje się w koncie po zalogowaniu i przejściu do zakładki „Moje konto” a następnie w oknie „Moje zamówienia i informacje o koncie” gdzie należy wybrać wszystkie zamówienia by móc wskazać odpowiednie i je anulować.

Kody Rabatowe i Promocje

Czym jest promocja?
Promocje dostępne są bezpośrednio na naszej stronie, są to promocje cennikowe wskazane przy danym produkcie. Promocje nie posiadają żadnych alfanumerycznych kodów. Cenę promocyjną można poznać gdy pod nią znajduje się przekreślona cena standardowa zaznaczona na szaro. Promocje mogą być również naliczenie w koszyku po spełnieniu wskazanych warunków na stronie danej promocji. Promocje maja zawsze podaną datę ważności.
Czym jest kod rabatowy?
Kod rabatowy jest to kod alfanumeryczny, który można otrzymać z okazji różnego rodzaju promocji. Kody mogą być jednorazowego bądź wielokrotnego użytku. Rabaty maja zawsze wskazaną datę ważności. Kody nie łączą się z innymi kodami rabatowymi i promocjami. Jeśli regulamin na to wskazuje, rabaty mogą łączyć się z promocjami dostępnymi na stronie.
Czym jest rabat Empik Premium?
Jest to pakiet rabatów, który otrzymuje się po zarejestrowaniu się w programie Empik Premium (https://www.empik.com/premium). Klient rejestrując się w programie otrzymuje dwa przywileje: RABAT NA START: Kod na 50 odbitek premium za 0,01zł oraz RABAT NA START: Kod 20% na dowolne FotoProdukty
Jak mogę otrzymać kod rabatowy?
Kody rabatowe przyznawane są naszym Klientom z okazji różnego rodzaju promocji, o których są informowani np. za pośrednictwem newsletteru. Zapraszamy do zaprenumerowania bezpłatnego newsletteru, dzięki któremu nasi Klienci są informowani o organizowanych przez nas akcjach rabatowych i promocyjnych, a także o nowych usługach oferowanych przez empikfoto.pl. Bezpłatny newsletter można zamówić na stronie www.empikfoto.pl, Po zalogowaniu się należy przejść do zakładki „Moje konto” i przy informacjach o koncie wybrać „Moje dane” a następnie skorzystać z opcji „Zapisz się na newsletter”.
Jak mogę otrzymać rabat Empik Premium?
By otrzymać rabat Empik Premium należy zarejestrować się w programie Empik Premium na stronie: https://www.empik.com/premium. Kody będą widoczne w strefie Premium dla Klienta w odpowiednich oknach.
Jak skorzystać z promocji?
Cena promocyjna zostanie naliczona w koszyku po spełnieniu warunków promocji.
Z ilu rabatów/ promocji mogę skorzystać na raz przy jednym zamówieniu?
W koszyku znajduje się możliwość wprowadzenia tylko jednego kodu rabatowego do jednego zamówienia. Kody rabatowe nie łączą się z innymi kodami i promocjami. Jeśli regulamin na to wskazuje, rabaty mogą łączyć się z promocjami dostępnymi na stronie.
Gdzie wpisać kod rabatowy?
Kod rabatowy będzie możliwy do wpisania na etapie koszyka. W oknie pod opcją „Przejdź dalej” znajduje się miejsce na wprowadzenie odpowiedniego kodu rabatowego, oraz zatwierdzenia go przyciskiem „Przelicz”.
Czy z kodu powitalnego Empik Premium można zamówić mniej niż 50 odbitek?
Tak, kod pozwala na zamówienie maksymalnie 50 sztuk odbitek. Jeśli zaś Klient zamówi większą ilość za każdą dodatkową odbitkę zostanie naliczona cena wg. standardowego cennika.
Ile razy mogę skorzystać z kodu powitalnego Empik Premium na 50 odbitek?
Kod jest jednorazowy i można z niego skorzystać tylko w jednym zamówieniu w dowolnym kanale: strona www lub aplikacja mobilna. Kod nie łączy się z innymi promocjami cennikowymi na stronie. Data ważności kodu będzie wskazana w odpowiednim oknie wraz z numerem kodu.
Wpisuje kod w koszyku, ale promocja na darmowe odbitki nie nalicza się – dlaczego?
Możliwe powody: 1) niepoprawny format lub papier odbitki – powinno być 10x15 papier błyszczący premium 2) sprawdź poprawność wprowadzonego kodu z uwzględnieniem małych i dużych liter 3) po lub przed kodem została wpisana/ wklejona spacja, usuń puste pola(spacji) które mogły pojawić się przed bądź za kodem. 4) kod jest nie nieważny: został już wykorzystany albo stracił ważność
Ile razy mogę skorzystać z kodu Empik Premium 20% rabatu?
Każdy kod jest jednorazowy, ale użytkownikowi przysługuje 10 kodów/miesiąc. Niewykorzystane kody nie przechodzą na kolejne miesiące. Kod nie łączy się z innymi promocjami cennikowymi na stronie. Data ważności kodu będzie wskazana w odpowiednim oknie wraz z numerem kodu.
Po wpisaniu rabatu w koszyku promocja się nie nalicza- dlaczego?
Możliwe powody: 1) sprawdź poprawność wprowadzonego kodu z uwzględnieniem małych i dużych liter 2) po lub przed kodem została wpisana/ wklejona spacja, usuń puste pola(spacji) które mogły pojawić się przed bądź za kodem. 3) koszyk nie spełnia warunków promocji. Sprawdź warunki promocji dotyczące produktu, którego się dotyczy i jego parametrów takich jak np. wielkość czy rodzaj papieru itp., ilość produktów dodanych do koszyka, czy ilości stron (np. w przypadku fotoksiążki). 4) kod jest nie nieważny: został już wykorzystany albo stracił ważność

Płatności

Jakie są dostępne formy płatności?
Posiadamy dwa sposoby płatności: Płatność przy odbiorze- płatności za zamówienie możliwe są aktualnie przyjmowanymi formami zapłaty przez Salon Empik takimi jak: płatność gotówką i płatność kartą płatniczą/ kredytową. Płatność z góry- PayPal, karta kredytowa oraz przelew internetowy (w tym przelew/przekaz).
Czy jest możliwość otrzymania faktury VAT do zamówienia?
W przypadku zainteresowania otrzymaniem faktury do zamówienia, należy zaznaczyć tę opcję na etapie składania zamówienia. Opcja ta znajduje się w koszyku na podczas wyboru sposobu dostawy.
Czy jest możliwość otrzymania faktury proforma do zamówienia?
Serwis nasz nie posiada opcji płatności na podstawie faktury proforma. Faktura generowana jest po zrealizowaniu zamówienia, gdy Klient w trakcie zamawiania w koszyku zaznaczy odpowiednią opcję.
Skąd wziąć dane do przelewu, gdy po złożeniu zamówienia nie wyświetliły się.
Dane do każdego zamówienia generują się automatycznie i indywidualnie dlatego dane te nie są udostępniane ogólnie. Jeśli po złożeniu zamówienia nie załadowała się strona płatności wystarczy odświeżyć ją. Po zalogowaniu się należy przejdź do zakładki „Moje konto” a następnie w oknie „Moje zamówienia i informacje o koncie” będzie możliwość wyboru wszystkich zamówień i skorzystania z opcji opłać.

Dostawa i odbiór zamówienia

Dlaczego nie mogę wybrać płatności przy odbiorze paczki kurierowi?
Płatność zależna jest od wyboru formy dostawy. Płatność przy odbiorze możliwa jest tlko w przypadku dostawy do Salonu Empik. Wybór dostawy na wskazany adres kurierem bądź Pocztą Polską udostępnia tylko płatność online.
Jakie są dostępne formy i ceny dostawy?
Umożliwiamy kilka form dostaw. Dostawa do jednego z punktów Empik, badź punktów Poczty Polskiej i Żabki, oraz na wskazany adres Kurierem UPS i Pocztex. Szczegóły na stronie: https://www.empikfoto.pl/ceny-dostaw
Jaki jest czas dostawy zamówień?
Czas dostawy to ok 2 dni robocze. Staramy się dostarczać wszystkie paczki jak najszybciej jest to możliwe. Jednakże nie mamy wpływu na niektóre czynniki losowe. Istnieje także możliwość skorzystania z Dostawy Priorytetowej. (dotyczy tylko Fotoksiążki Standard, okładka błyszcząca, 20x30, 28 stron)
Jakie są dostępne punkty odbioru przesyłek?
W celu sprawdzenia dostępnych punktów odbioru paczek, należy przejść na stronę Punkty odbioru zamówień, gdzie znajduje się aktualna lista salonów Empik przyjmujących nasze paczki.
Czemu nie mogę znaleźć salonu Empik z mojego miasta na liście punktów odbioru?
Nie wszystkie Salony Empik są punktami odbioru paczek empikfoto.pl. Salon może nie być również dostępny na liście punków odbioru paczek gdy został zamknięty, bądź z powodu chwilowych problemów technicznych czy remontu. Zapraszamy do kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta przez formularz kontaktowy wskazując nazwę Salonu, jeśli nie znajduje się na naszej liście a powinien tam być, sprawdzimy to!
Dlaczego w koszyku nie są dostępne wszystkie formy wysyłki?
Niektóre produkty z powodu wielkości bądź możliwości uszkodzenia może mieć zablokowaną dostawę do Salonu.
Dlaczego nie mogę wybrać dostawy do Salonu Empik?
Niektóre produkty z powodu wielkości bądź możliwości uszkodzenia może mieć zablokowaną dostawę do Salonu. Zapraszamy do skorzystania z innych aktualnie dostępnych form dostawy.
Co zrobić, jeśli nie otrzymałem wiadomości email/ sms z zaproszeniem po odbiór paczki, gdy termin odbioru już mija?
W przypadku braku zaproszenia po odbiór przesyłki proponujemy sprawdzić status realizacji zamówienia. Po zalogowaniu się należy przejść do zakładki „Moje konto” a następnie w oknie „Moje zamówienia i informacje o koncie” należy wskazać wszystkie zamówienia by móc sprawdzić status wybranego. Jeśli status zamówienia nie pozwala na odbiór paczki zapraszamy do kontaktu z Nami przez formularz kontaktowy, bądź dzwoniąc pod numer +48 22 462 72 56.
Ile czasu mam na odbiór zamówienia z Salonu?
Zamówienie z odbiorem w salonie należy odebrać w ciągu 14 dni od daty jego realizacji. Jeśli zamówienie nie zostanie odebrane w tym terminie przekazywane jest do utylizacji. Klienci, którzy nie odbierają złożonych zamówień narażają nas na koszty, w związku z czym jesteśmy zmuszeni monitorować ich kolejne zamówienia.
Czemu kurier nie dostarczył mi jeszcze zamówienia?
Każde zamówienie wysyłane kurierem bądź Pocztą Polską jest monitorowane. Numer listu przewozowego będzie dostępny w wiadomości email z potwierdzeniem wysyłki zlecenia z Laboratorium bądź w koncie empikfoto.pl w historii zamówień. Przechodząc do zakładki „Moje konto” a następnie w oknie „Moje zamówienia i informacje o koncie” należy wybrać wszystkie zamówienia by móc sprawdzić status wybranego zlecenia oraz jego numer przesyłki. Monitorowanie możliwe jest w zależności od wybranej formy dostawy: UPS: https://www.ups.com/content/pl/pl/index.jsx Poczta Polska: http://emonitoring.poczta-polska.pl/
Czemu po otrzymaniu listu przewozowego na stronie UPS nie zostaje on znaleziony?
Jeśli numer listu przewozowego nie jest widoczny na stronie przewoźnika w śledzeniu paczki, prawdopodobnie przesyłka nie trafiła jeszcze do sortowni. Gdy Kurierzy dostarczą paczki do sortowni (swoich magazynów) i zostaną zeskanowane wówczas numer pojawia się na stronie w śledzeniu przesyłki. Skanowanie paczek z reguły odbywa się późnym wieczorem. W innym przypadku zapraszamy do kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta korzystając z formularza kontaktowego, bądź dzwoniąc pod numer +48 22 462 72 56.

Reklamacje i zwroty

W jaki sposób zgłosić reklamację?
Reklamację należy zgłosić w Salonie w którym przesyłka została odebrana, bądź odsyłając paczkę do Laboratorium Centralnego w przypadku dostawy paczki kurierem bądź Pocztą Polską. W innym przypadku zapraszamy do kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta korzystając z formularza kontaktowego, bądź dzwoniąc pod numer +48 22 462 72 56.
Ile czasu mam na zgłoszenie reklamacji?
Zgłoszenie reklamacji możliwe jest w czasie 2 lat od odebrania zamówienia.

Odbitki

Jaka jest rozdzielczość odbitek?

Rozdzielczość drukowania odbitek Standard: 9x13, 10x15, 13x18, 15x21, 10x10, 15x15, 30x30 -300dpi

Rozdzielczość drukowania odbitek Premium: 9x13, 10x15, 13x18, 15x21, 10x10, 10x12 – 320dpi

20x30, 30x40, 30x45, 15 Panorama, 20 Panorama, 30 Panorama – 640dpi

Rozdzielczość drukowania odbitek Exclusive: 10x15, 15x21, 20x30, 30x40, 30x45 – 640dpi

Jakie są rzeczywiste rozmiary odbitek?

• Format 9x13 - 89x126,5mm

• Format 10x15 - 101x151,5mm

• Format 13x18 – 126,5x178mm

• Format 15x21 – 151,5x210mm

• Format 20x30 – 203x304,5mm

• Format 30x40 – 304,5x400mm

• Format 30x45 – 304,5x450mm

• Format Retro 10x12 – 101,5x120mm

• Format 10x10 – 101,5x101,5mm

• Format 15x15 – 151,5x151,5mm

• Format 30x30 – 304,5x304x5mm

Jaką rozdzielczość powinno mieć zdjęcie, aby zapewnić dobrą jakość wydruku?
Dla zapewnienia jak najlepszej jakości zdjęć przesłanie pliki muszą mieć odpowiednią rozdzielczość w zależności od formatu w jaki ma być wykonane. Format zdjęcia Wymiary [pixele] 9 x 13 1051 x 1500, 10 x 15 1205 x 1795, 13 x 18 1500 x 2102, 15 x 21 1795 x 2480, 20 x 30 2395 x 3508, 30 x 40 3590 x 4790,30 x 45 3591 x 5315, 10 x 10 1205 x 1205, 10 x 12 1205 x 1418, 15 x 15 1795 x 1795, 20 x 20 2395 x 2395,30 x 30 3590 x 3590.
Jak dużo odbitka zostanie przycięta?
Odbitka względem pliku wysłanego zostanie przycięta o około 1-2 mm – spad technologiczny.

Pozostałe produkty

Jaki jest czas realizacji na fotoksiążki, fotokalendarze oraz fotoprezenty?
Czas realizacji jest to czas składający się na czas produkcji który wskazany jest na stronie każdego produktu oraz czas dostawy.
W jakich rozdzielczościach dodawać pliki do fotoksiążek, fotokalendarzy i fotoprezentów?
Proponujemy dodawać jak najlepszej jakości pliki do fotoprezentów. Kreator online poinformuje gdy któryś z plików będzie za słabej jakości. Plik po dodaniu na projekt w przypadku słabej jakości będzie oznaczony pomarańczowym trójkątem z wykrzyknikiem zamieszczonym w górnym lewym rogu.
W jakim zapisie dodawać pliki do fotoprezentów, książek i kalendarzy?
Pliki należy dodawać w zapisie JPG
Czy jest maksymalna wielkość dodawanego pliku?
Maksymalna wielkość pliku wynosi 30 MB.
Jak ustawić zdjęcia w kreatorze, by nie zostało przycięte?
Jeśli dodane zdjęcie do projektu jest przycięte należy na nie kliknąć dwa razy, dzięki temu pojawi się nowe okno, gdzie będzie możliwość dostosowania pliku do wydruku.
Czy jest możliwość usunięcia opcji czerwonych oczu?
Ne udostępniamy takiej opcji w edytorze.
Jak zmienić format bądź rodzaj okładki/ papieru po rozpoczęciu projektowania?
Zmiana rodzaju okładki bądź papieru po przejściu do kreatora online nie będzie już możliwa. Wybór tych parametrów jest możliwy tylko przed rozpoczęciem projektowania.
Czy pliki zdjęć będą różniły się na odbitce od wydruku na fotoksiążce, fotokalendarzu bądź innym fotogadżecie?
Wydruk jednego pliku na różnych produktach będzie wyglądało inaczej. Odbitki są wywoływane, czyli przechodzą procesy chemiczne. Plik jednego zdjęcia może się już nieco różnić w przypadku wyboru rodzaju papieru. Na innych produktach pliki są drukowane. Jakość i kolorystyka może być inna po wywołaniu odbitek, a wydruku na przykład fotoksiążki.
Gdzie znajdę projekt po zapisaniu i zamknięciu kreatora online?
Projekt zapisuje się na koncie empikfoto.pl. By do niego powrócić po zalogowaniu się na koncie empikfoto.pl należy przejść do zakładki „Moje konto” i „ Moje projekty”.