Oferta szkolna do -50%

Sprawdź

Reklamacje i zwroty

W celu zgłoszenia reklamacji zapoznaj się ze ścieżką wskazaną niżej:

 

Dostawa/ Problem

Dostawa do Salonu Empik

Dostawa do domu

Jakość-  zdjęcia za ciemne, za jasne, z przerysowanymi kolorami( np. twarze czerwone/ zielone itp.), zdjęcia nieostre itp.

Produkty należy jak najszybciej odnieść do salonu w którym zamówienie było odbierane.

Zamówienie należy odesłać jak najszybciej do Laboratorium Centralnego

Uszkodzony produkt- rysy, zagniecenia, podarcia itp.

Zgłoś reklamację przesyłając opis i zdjęcia uszkodzonego produktu w wiadomości email na adres: [email protected]

W odpowiedzi poinformujemy Cię, czy przesłane zdjęcia wystarczą do rozpatrzenia reklamacji oraz o kolejnych krokach.

Zgłoś reklamację przesyłając opis i zdjęcia uszkodzonego produktu w wiadomości empik na adres: [email protected]

W odpowiedzi poinformujemy Cię, czy przesłane zdjęcia wystarczą do rozpatrzenia reklamacji oraz o kolejnych krokach.

Brak produktu w paczce

Reklamację zgłoś jak najszybciej jednym ze wskazanym sposobów:

  1. pisząc na adres: [email protected]
  2. dzwoniąc do Centrum Wsparcia Klienta pod numer

+48 22 462 72 56

  1. Pracownikowi w Salonie Empik w którym zamówienie zostało odebrane.

 

Reklamację zgłoś jak najszybciej jednym ze wskazanym sposobów

  1. pisząc na adres: [email protected]
  2. dzwoniąc do Centrum Wsparcia Klienta pod numer

+48 22 462 72 56

 

W ramach reklamacji uznanej otrzymasz zwrot należności za przesyłkę.

W formularzu reklamacji dodaj informację jaki koszt poniosłeś w związku z przesyłką i na jaki numer konta mamy je zwrócić. Podając numer konta wskaż również dane właściciela.

Jeśli dane te nie zostaną zamieszczone w formularzy reklamacyjnym dołączonym do przesyłki,

prześlij je w wiadomości email podając numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie na adres [email protected]

 

Zwrot produktu z zamówienia odebranego w Salonie Empik będzie możliwy w przypadku odniesienia paczki do punktu w którym przesyłka była odebrana,

bądź należy odesłać ją do Laboratorium Centralnego.

W celu zwrotu przesyłki dostarczonej do domu, należy odesłać ją bezpośrednio do Laboratorium Centralnego.

 

Koszty przesyłki w przypadku zwrotu ponosi Klient.

 

Adres Laboratorium Centralnego:

Laboratorium Centralne,

Ul. Olimpijska 16, 96-500 Sochaczew.

INFORMACJA o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Spółką, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
Empik informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym w sprawie reklamacji Empik  nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.

Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami, a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]