Oferta szkolna do -50%

Sprawdź

 

Empik Go 
 
Niesamowite historie w każdej chwili!

Ponad 90 000 audiobooków, ebooków i podcastów zawsze pod ręką.

Czytaj i słuchaj w Twoim telefonie, na czytniku i tablecie.

Oferowany przez nas kod daje ci możliwość skorzystania przez 30 dni za darmo z naszego nowego abonamentu Go Light/Mini. 

Z Go Light/Mini możesz w ciągu miesiąca przeczytać dwa ebooki albo przesłuchać dwa audiobooki albo przeczytać jeden ebook i przesłuchać jeden audiobook, Ty decydujesz. Natomiast podcastów możesz słuchać do woli.

To gdzie i jak korzystasz z Empik Go, również zależy od ciebie. Możesz czytać lub słuchać na telefonie bądź tablecie. Czytniki w tym Kindle również są do twojej dyspozycji.

Aby wykorzystać kod należy podpiąć kartę, ale podczas trwania darmowego okresu nie zostanie pobrana żadna opłata.  

 

Regulamin Promocji "Kod na dwa Ebooki/Audiobooki w Empik Go za zakupy w Empik Foto"

1. Organizatorem Promocji jest Empik Foto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ulicy Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000736870, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, opłacony w całości („Organizator”).

2. Promocja organizowana  jest  w  Sklepie  Internetowym  pod  adresem https://www.empikfoto.pl/

3. Promocją objęte są wszystkie Towary w Sklepie Internetowym.

4. Promocja obowiązuje od 31.03.2022 r. od godz. 00:00 do 10.04.2022 r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu Internetowego) lub do wyczerpania promocyjnej puli kodów.

5. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym pod adresem www.empikfoto.pl w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży Zamówienie na Towary, których łączna wartość w koszyku przekroczy 70zł (cena brutto Towarów objęta Zamówieniem), spełnia warunki wskazane w pkt. 5 poniżej i jednocześnie nie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

6. Promocja polega na tym, że Klient będąc uczestnikiem Promocji i spełniający jej warunki, otrzyma 30 dniowy abonament Go Light/Mini w aplikacji Empik Go.

7. W ramach jednego Konta w serwisie empikfoto.pl każdy Klient może otrzymać tylko jeden 30 dniowy abonament Go Light/Mini w aplikacji Empik Go.

8. Kod uprawniający do aktywacji 30 dniowego abonamentu, o którym mowa w pkt. 6 i 7 Klienci spełniający warunki promocji otrzymają nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu Promocji, o której mowa w pkt. 5. na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji Konta Klienta. Kod (wraz z instrukcją jego obsługi) uprawniający do aktywacji usługi abonamentowej w aplikacji Empik Go Klienci spełniający warunki Promocji mogą wykorzystać do 31.05.2022r.

9. Warunkiem zrealizowania kodu aktywującego abonament Light/Mini jest posiadanie lub utworzenie Konta Klienta w serwisie empik.com oraz zaakceptowanie Regulaminu korzystania z serwisu Empik Go https://www.empik.com/regulamin oraz https://media.empik.com/content/gofree-newstyle/regulamin_kody_zasilajace.pdf.

10. W celu aktywacji abonamentu Go Light/Mini konieczne jest podpięcie karty płatniczej w celu weryfikacji konta.

11. W okresie bezpłatnego okresu Abonamentu Empik Go trwającego 30 (słownie: trzydzieści) dni nie zostaną naliczone żadne opłaty za korzystanie z Usługi. Klient ma prawo anulować subskrypcję Empik Go w dowolnym momencie (Aplikacja Empik Go -> Konto -> Informacje o abonamentach -> Anuluj abonament).

12. Jeśli Klient nie zrezygnuje z Abonamentu Go Light/Mini do końca darmowego okresu, w dniu następującym po ostatnim dniu okresu darmowego rozpocznie się Abonament Go Light/Mini , z obowiązkiem zapłaty, co oznacza, że z karty płatniczej, na której obciążanie Klient wyraził zgodę zostanie pobrana miesięczna cena (kwota 24,99 zł co miesiąc). Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie Empik Go. 

13. Klient zobowiązany jest do opłacenia przesyłki za Zamówienia zgodnie z Regulaminem i cennikiem Organizatora dostępnym pod adresem https://www.empikfoto.pl/empikgo

14. Kody aktywujące abonament mogą być wykorzystane tylko w okresie ich ważności.

15. Kod aktywujący abonament nie podlega wymianie na gotówkę ani inne ekwiwalenty.

16. Klient może dokonać dowolną ilość transakcji objętych Promocją, jeśli spełnia warunki Promocji wskazane w pkt. 5, ale jeden Klient może otrzymać max. 1 kod uprawniający do 30 dniowego abonamentu w aplikacji Empik Go.

17. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za kod aktywujący abonament.

18. Organizator ma prawo nie wydać Uczestnikowi kodu aktywującego abonament w przypadku anulowania przez Uczestnika zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży.

19. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia Promocji na adres: Empik Foto Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa

20. Niniejszy regulamin           (Regulamin)       oraz       Regulamin  Serwisu dostępny na stronie https://www.empikfoto.pl/empikgo

21. Ile z Regulaminu nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu .

22. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.

23. Ochrona Danych

24.

24.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 116/122. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy pod adresem http://www.empik.com/pomoc/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.

24.2 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczących ich przetwarzania pod adresem e-mail [email protected]

24.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z następującą podstawą prawną:

a. w celu przeprowadzenia Promocji – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy sprzedaży towaru;

b. w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem Promocji – podstawą prawną jest realizacja obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

c. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

24.4 W odniesieniu do jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych przez Empik lub Empik Go w związku z Promocją, Empik i Empik Go są odpowiednio niezależnymi administratorami. Pomiędzy Empik i Empik Go nie dochodzi do udostępnienia danych osobowych.

24.5 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi regulacjami. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie  danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

24.6  Zgodnie z prawami określonymi w RODO w rozdziale III, Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do danych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu.

24.7 Jako że dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyli administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

24.8 Uczestnicy mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia podejrzewanego naruszenia. W Polsce, takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.

grafika
Darmowa dostawa

Złóż zamówienie za minimum 89 zł
i ciesz się darmową dostawą!

grafika
Ponad 21 000 punktów odbioru

Swoje zamówienie możesz odebrać
w różnych punktach, w całej Polsce!

grafika
29 lat Empik Foto!

Lata doświadczenia są gwarancją wysokiej jakości naszych usług.

grafika
Najpopularniejsi w Polsce

Aż 99,87% klientów poleca nasze usługi! Dziękujemy za zaufanie!